Autor: Renata Skowrońska

absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Interesuje się historią wielkich miast w państwie Zakonu Krzyżackiego w Prusach, ze szczególnym uwzględnieniem elit politycznych tych ośrodków w XV wieku. Zajmuje się również dziejami szkolnictwa średniego w Królestwie Pruskim w XIX stuleciu. Od 2009 roku kierowniczka Polskiej Misji Historycznej przy Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Würzburgu.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum