Autor: Tadeusz Szubka
 (ur. 1958), profesor i dyrektor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego, członek prezydium Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. Przebywał na stażach naukowych w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Australii i Holandii. Autor książek: Metafizyka analityczna P.F. Strawsona (1995), Antyrealizm semantyczny. Studium analityczne (2001) i Filozofia analityczna. Koncepcje, metody, ograniczenia (2009). Laureat Nagrody Premiera za wybitne osiągnięcia naukowe (2010) oraz programu „Mistrz" Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2011). Obecnie zajmuje się metodologią filozofii i historią filozofii analitycznej.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum