Autor: Dorota Grego-Planer

Doktor nauk ekonomicznych z zakresu nauki o zarządzaniu. Ukończyła studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, na którym pracuje od 2011 r. w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem. Członek Towarzystwa Naukowego Współczesnego Zarządzania w Krakowie oraz współrealizator projektów naukowych finansowanych z Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw, tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki, zasobów niematerialnych, specyfiki funkcjonowania małych i średnich firm. Autorka i współautorka publikacji z tego zakresu. Uczestniczka krajowych i międzynarodowych konferencji. Praktyk i niezależny konsultant z dziedziny szeroko pojętego zarządzania.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum