Autor: Milena Chomik

doktor nauk humanistycznych w zakresie
językoznawstwa, adiunkt w Instytucie Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej na
Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jej zainteresowania
koncentrują się wokół szeroko pojętej translatoryki. Autorka kilkunastu
artykułów na temat przekładu.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum