Autor: Tadeusz Lewandowski(ur. 1953) ukończył Wyższe Seminarium Duchownego we Włocławku w 1978 roku. W latach 1980–1983podjął studia specjalistyczne z homiletyki na Wydziale Teologii KUL uwieńczone obroną pracy doktorskiej, którą napisał pod kierunkiem ks. dra hab. Mieczysława Brzozowskiego pt. „Recepcja mariologii II Soboru Watykańskiego w kaznodziejstwie polskim w latach 1965–1980”.W 1983 roku został zatrudniony jako wykładowca homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Wykłady z tej dziedziny prowadził także w WSD w Toruniu, w Kazimierzu Biskupim i w punkcie konsultacyjnym Uniwersytetu Katolickiego Kardynała Wyszyńskiego w Płocku.Od chwili utworzenia Wydziału Teologicznego w UMK w Toruniu prowadzi tam zajęcia jako adiunkt. Jest autorem wielu opracowań z zakresu przepowiadania słowa Bożego, zwłaszcza z zakresu kaznodziejstwa maryjnego. Jest członkiem Stowarzyszenia Homiletów Polskich, współpracuje z Komisją Języka Religijnego.W diecezji włocławskiej pełnił funkcję prefekta studiów, a następnie wicerektora w Wyższym Seminarium Duchownym. Przez wiele lat był diecezjalnym ojcem duchownym i wikariuszem biskupim ds. formacji kapłańskiej. Pełnił także funkcję zastępcy dyrektora Studium Teologii we Włocławku. W 2001 roku mianowany kapelanem Jego Świątobliwości. Od 7lipca 2007 roku jest proboszczem parafii Miłosierdzia Bożego w Obrowie oraz wicedziekanem dekanatu lubickiego i ojcem duchownym w tymże dekanacie.


Dodano do koszyka:

Lorem ipsum