Autor: Sebastian Żurowski
Jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, absolwentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (kierunki: filologia polska – 2004 r., dziennikarstwo i komunikacja społeczna – 2005 r.) oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa – 2009 r.). Autor monografii Wyrażenia percepcji słuchowej w języku polskim (2012) i współautor (z Adamem Dobaczewskim i Piotrem Sobotką) Słownika reduplikacji i powtórzeń polskich (2018). Obecnie jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Teorii Języka Instytutu Językoznawstwa UMK. Zainteresowania naukowe autora skupiają się wokół semantyki i składni współczesnego języka polskiego, leksykografii oraz lingwistyki komputerowej, a ich pokłosiem jest współpraca projektowa z licznymi ośrodkami naukowymi (m.in. z Instytutem Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, Instytutem Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Katedrą Sztucznej Inteligencji Politechniki Wrocławskiej).
Dodano do koszyka:

Lorem ipsum