Autor: Karolina Gawron-Tabor

doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Zainteresowania badawcze związane z procesami integracji europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem akcesji państw Europy Środkowo-Wschodniej, jak również współpracy grup państw wewnątrz Unii Europejskiej. Dorobek naukowy to autorstwo kilku artykułów naukowych, dotyczących integracji europejskiej, jak również Europy Środkowej. Uczestnik ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum