Autor: Michał Jankowski

geograf, gleboznawca, pracuje w Katedrze Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pasją naukową autora jest szeroko pojęte gleboznawstwo, a w szczególności geneza gleb, paleopedologia, pedoarcheologia, geografia gleb oraz ekopedologia. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu prac naukowych z tego zakresu, a wyniki badań prezentował na licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych, m.in. w Niemczech, Tajlandii, Australii, Meksyku i Chile. Uczestniczył także w dwóch wyprawach naukowych do Mongolii. Jest członkiem Międzynarodowej Unii Gleboznawczej (IUSS), członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego (PTG) w kadencji 2011–2015 oraz członkiem Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej (SAS).

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum