Autor: Marcin Leszczyńskiabsolwent filologii
polskiej i filologii angielskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał na podstawie rozprawy „Lutnia szalonego barda. Metaliterackie
aspekty poematów dygresyjnych Byrona i Słowackiego” napisanej pod kierunkiem
prof. dr hab. Marii Kalinowskiej. Ostatnio opublikował angielskie tłumaczenie
pierwszej pieśni Podróży do Ziemi Świętej
z Neapolu
Juliusza Słowackiego przygotowane we współpracy z dr. Peterem
Cochranem. Obecnie zajmuje się badaniem relacji między literaturą a
nauką/techniką w polskim i angielskim romantyzmie.


Dodano do koszyka:

Lorem ipsum