Autor: Mirosław Karasiewicz

dr, geomorfolog i geograf, zatrudniony na UMK w roku 1995. Adiunkt w Zakładzie Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu w Instytucie Geografii UMK w Toruniu. Zajmuje się zmianami paleogeograficznymi zachodzącymi w środowisku w czasie późnego glacjału i holocenu.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum