Autor: Krzysztof Kwiatkowski

Historyk mediewista, w latach 2000–2004 studiował historię i filozofię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, w okresie 2001–2006 był uczestnikiem studiów międzyuniwersyteckich w ramach programu „Akademia Artes Liberales”; w latach 2004–2009 odbył studia doktoranckie na UMK pod kierunkiem prof. Romana Czai. Badania naukowe prowadził m.in. dzięki licznym stypendiom, najpierw Sokratesa-Erasmusa, a potem takich organizacji, jak DAAD, Tajnego Archiwum Państwowego Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego w Berlinie-Dahlem, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz macierzystego uniwersytetu (UMK). Od 2009 roku jest zatrudniony w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK. Główne przestrzenie jego zainteresowań badawczych to historia militarna średniowiecza (zwłaszcza aspekty społeczne i mentalne), historia zakonu niemieckiego, historia miast w okresie późnego średniowiecza (aspekty militarne) oraz semantyka historyczna. 

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum