Autor: Izabela Czerniejewska

antropolog i filozof. Doktorat z etnologii obroniony w 2008 roku. Interesuje się tematyką migracji, wielokulturowości i edukacji wielokulturowej, szczególnie relacji edukacji z migracjami. Obecnie uczestniczy w badaniach naukowych dotyczących integracji uchodźców i cudzoziemców oraz migracji powrotnych do Polski. Od 2000 roku aktywnie działa w organizacjach pozarządowych, prowadzi krajowe i międzynarodowe projekty, szkolenia i warsztaty, głównie w tematyce wielokulturowości i antydyskryminacji

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum