Autor: Kazimierz Pospieszny

ur. w 1953 r. w Miasteczku Krajeńskim (Wielkopolska), studia magisterskie w latach 1976 – 1981 w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu, tam również w 1999 r. doktorat (Zamek konwentualny zakonu krzyżackiego w Malborku, jego problematyka architektoniczno-budowlana i współczesne interpretacje konserwatorskie). Główne obszary zainteresowań naukowych to sztuka „gotyku ceglanego” południowego pobrzeża Bałtyku i architektura doby krucjat w Europie z akcentem na kastelologii, zogniskowane na problematyce historyczno-konserwatorskiej zamków zakonu krzyżackiego w Prusach z Malborkiem na czele. Od 1982 r. aktywny zawodowo jako historyk sztuki i konserwator zabytków architektury w Muzeum Zamkowym w Malborku, w latach 1992 – 1999 kurator ds. architektury zamku; od 2004 r. adiunkt w Katedrze Historii Sztuki i Kultury UMK w Toruniu. Od 1987 r. członek Krajowego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, od lat dziewięćdziesiątych międzynarodowych stowarzyszeń kastelologicznych Castella Maris Baltici (1995 – 1997 prezydent) i Wartburg Gesellschaft, związany z Deutsche Burgervereinigung, Castrum Bene, Château Gaillard i regionalnymi towarzystwami historycznymi. Stypendysta w latach 1996-97 Komitetu badań Naukowych w Warszawie, w 2001 r. Instytutu Hardera w Marburgu, 2003 r. Niemieckiego Instytutu Historycznego w Paryżu i w 2006 r. Niemieckiego Instytutu Historycznego w Rzymie; w 2006 r. beneficjent grantu rektora UMK na badania naukowe.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum