Autor: Janusz Grygieńć

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor prac Thomas Hill Green. Od epistemologii do filozofii politycznej (Toruń 2009) i Wola powszechna w filozofii politycznej (Toruń 2012, wyd. ang. General Will in Political Philosophy, Exeter 2013). Badacz teorii demokracji deliberacyjnej i partycypacyjnej, idealizmu brytyjskiego i nowego liberalizmu.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum