Autor: Paweł Majewski

Pracownik Instytutu Kultury Polskiej na Wydziale Polonistyki UW. Zajmuje się wpływem środków komunikacji na kształtowanie systemów kulturowych (Pismo, tekst, literatura, Praktyki piśmienne starożytnych Greków i matryca pamięci kulturowej Europejczyków, Warszawa 2013) i twórczością Stanisława Lema (Między zwierzęciem a maszyną. Utopia technologiczna Stanisława Lema, Wrocław 2007). Przełożył na język polski prace Erica A. Havelocka i Alberta Lorda o oralności greckiej. 

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum