Autor: Aleksandra Kustra

Jest adiunktem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i asystentem sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Odbyła staże naukowe w kilku ośrodkach zagranicznych (Georg-August-Universität w Getyndze, European University Institute we Florencji i Freie Universität w Berlinie). W swoim dorobku naukowym ma ponad 60 publikacji naukowych, w tym monografię Przepisy i normy integracyjne w konstytucjach wybranych państw członkowskich UE, która w 2011 r. uzyskała pierwszą nagrodę Komitetu Redakcyjnego miesięcznika „Przegląd Sejmowy” w konkursie na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu prawa konstytucyjnego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień dotyczących sądownictwa konstytucyjnego, relacji między krajowym prawem konstytucyjnym a prawem UE oraz zmian zachodzących we współczesnym konstytucjonalizmie.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum