Autor: Agata Pyrzyńska

doktorantka w Centrum Studiów Wybor­czych UMK, prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; członek Zespołu Praw­nego Rzecznika Praw Doktoranta przy Krajowej Reprezentacji Dok­torantów, członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Societas et Ius” oraz Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Doktorantów UMK; Prezes Studenckiego Koła Naukowego Prawa Wyborczego „Elektor” w latach 2011–2013; uczestniczka i organizatorka wielu konferencji naukowych oraz działań popularyzujących edukację obywatelską; za­interesowania naukowe koncentruje na problematyce prawa wybor­czego ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania Państwowej Komisji Wyborczej.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum