Autor: Ewa Siemińska

doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pracownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości. Członek kilku zespołów badawczych realizujących badania naukowe dotyczące procesów inwestycyjnych oraz rynku nieruchomości, finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Autorka wielu publikacji naukowych związanych głównie z problematyką rynku nieruchomości, procesu inwestycyjnego oraz finansowania inwestycji. 

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum