Autor: Ireneusz Szczukowskidoktor, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; publikował m. in. w czasopismach: „Pamiętnik Literacki", „Barok", „Litteraria Copernicana" oraz w tomach pokonferencyjnych. Zajmuje się głównie literaturą dawną w kręgu idei; wydał książkę „Inspiracje augustyńskie w poezji polskiego baroku" (Bydgoszcz 2007). Przygotowuje monografię dotyczącą problematyki ciała w staropolskiej literaturze religijnej. 

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum