Autor: Anna Moszyńska

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz radca prawny. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii i ewolucji polskiego prawa prywatnego. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych,w przeważającej większości odnoszących się do korzeni i tradycji współczesnego prawa cywilnego (w szczególności prawa spadkowego i zobowiązań) oraz prawa handlowego.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum