Autor: Aldona Bernadeta Kubica

absolwentka Studium Medycznego w Pile, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest adiunktem w Katedrze Promocji Zdrowia CM UMK. Naukowo zajmuje się zagadnieniami związanymi z edukacją zdrowotną, współpracą lekarz–pacjent, strategiami radzenia sobie ze stresem u osób z zawałem serca oraz problemami terapii antyagregacyjnej w chorobach układu krążenia.


 


 

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum