Autor: Jacek Leociak

Profesor zwyczajny w Instytucie Badań Literackich Pan, kierownik Zakładu Badań nad Literaturą Zagłady IBL PAN, członek-założyciel Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy IFiS PAN, redaktor rocznika „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”. Opublikował: „Tekst wobec Zagłady. O relacjach z getta warszawskiego” (1997), „Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście” (wspólnie z Barbarą Engelking, 2001, Yale University Press 2009, wyd. rozszerzone i poprawione 2013), „Doświadczenia graniczne. Studia o dwudziestowiecznych formach reprezentacji” (2009), „Ratowanie, Opowieści Polaków i Żydów” (2010), „Spojrzenia na Warszawskie getto” (2011). Zajmuje się różnymi formami zapisu doświadczeń granicznych (w tym doświadczenia Zagłady).

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum