Autor: Sylwia Kołos

adiunkt w Zakładzie Filmu i Kultury Audiowizualnej (Katedra Kulturoznawstwa) UMK. Autorka książki Nowe kino szekspirowskie. Adaptacje sztuk Williama Szekspira w kinie lat 90-tych XX wieku i współredaktor tomu Biografistyka filmowa. Ekranowe interpretacje losów i faktów. W kręgu jej głównych zainteresowań znajdują się zagadnienia związane z filmowymi adaptacjami literatury, biografiami filmowymi (zwłaszcza artystów), kinem włoskim, poetyką scenariusza filmowego, filmowymi wizerunkami współczesnych miast Europy i Azji, współczesnym serialem filmowym. Autorka broszur do Filmoteki Szkolnej (projektu PISF i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum