Autor: Marek Kołyszko

adiunkt w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kieruje Pracownią Dokumentacji i Konserwacji. Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych oraz wielu projektów i realizacji konserwatorskich w Polsce i zagranicą, m.in. w Niemczech, na Słowacji, w Rosji, Irlandii oraz w Libii.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum