Autor: Inga Głuszek

Doktor w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w dziedzinie archeologii starożytnej Grecji. Podejmuje problematykę rozwoju osadnictwa greckiego na wybrzeżu Morza Czarnego. Swoje zainteresowania koncentruje na badaniach nad produkcją i dystrybucją naczyń głównie pochodzących z warsztatów starożytnej Grecji. Szczególne miejsce w jej zainteresowaniach badawczych zajmują studnia nad naczyniami antycznymi o nieustalonej proweniencji, wchodzącymi w skład kolekcji muzealnych. Uczestniczka i kierownik badań archeologicznych prowadzonych na stanowiskach na Ukrainie (Nikonion, Tyritake, Olbia) oraz Rumunii (Histria).

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum