Autor: Renata Bednarek

kierownik  Zakładu Gleboznawstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, współautorka podręczników akademickich z zakresu geografii gleb Polski i świata oraz badań ekologiczno-gleboznawczych; zainteresowania naukowe: gleboznawstwo, geneza, systematyka i geografia gleb, paleopedologia.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum