Autor: Maciej Siwicki

LL.M., doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WPiSM Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, absolwent Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego WPiA UMK, Szkoły Prawa Amerykańskiego (School of American Law) na WPiA Uniwersytetu Gdańskiego przy współpracy z Chicago-Kent College of Law oraz uzupełniających studiów prawniczych na Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem, zakończonych uzyskaniem tytułu Lex/Legum Magister (LL.M.) za pracę pt. Werbung im Rundfunk und Internet. Autor ponad 50 publikacji dotyczących prawnokarnych, autorskoprawnych oraz medialnoprawnych aspektów technologii informacyjnych, w tym monografii Nielegalna i szkodliwa treść w Internecie. Aspekty prawnokarne, Warszawa 2011 (Wolters Kluwer a Buissnes) oraz Cyberprzestępczość, Warszawa 2013 (C.H. Beck).

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum