Autor: Beata Borowska-Beszta

Beata Borowska-Beszta jest torunianka, absolwentką studiów pedagogicznych (1992) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz studiów podyplomowych (1998) Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunktem w Katedrze Pedagogiki Specjalnej Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK. Od 1999 roku eksploruje naukowo kulturowe konteksty niepełnosprawności człowieka, kultury niepełnosprawności osób dorosłych z zaburzeniami rozwoju, opierając swoje projekty na badaniach jakościowych, terenowych, m.in. etnografii socjolingwistycznej, mikroetnografii, cyberetnografii, autoetnografii oraz biografii konstruktywistycznej. Autorka w obszarze zainteresowań naukowych łączy semantyczne, ideograficzne, przestrzenne uwikłania fenomenu i sytuacji niepełnosprawności w kulturze dominującej i kulturach pochodzenia.  Podejmuje problematykę akulturacji i enkulturacji dzieci, młodzieży, dorosłych z niepełnosprawnością oraz habilitacji kulturowej osób dorosłych z zaburzeniami rozwoju. 

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum