Autor: Agnieszka Kluba

Literaturoznawczyni, adiunkt w Pracowni Poetyki Historycznej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się teorią i historią literatury XIX i XX wieku, w szczególności poezją polskiego i europejskiego modernizmu. Autorka książek Autoteliczność - referencyjność - niewyrażalność. O nowoczesnej poezji polskiej (1918-1939) (wyd. 1 – 2004) oraz Poemat prozą w Polsce (2014). stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (1998; 2002-2005), laureatka Konkursu im. Klemensa Szaniawskiego (2002), stypendystka Komisji Fulbrighta (2012-2013).

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum