Autor: Bożena Grzegorczyk

historyk i teoretyk sztuki XVIII–XIX w., absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie adiunkt w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK. W latach 1997–2004 sprawowała nadzór konserwatorski nad modernizacją gmachu opery wrocławskiej (dawnego Stadttheater). Autorka licznych artykułów, także w języku angielskim i niemieckim, oraz książki Architektura i budownictwo teatralne we Wrocławiu od około 1770 roku do schyłku XIX wieku (2000, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego). W latach 2008–2011 uczestniczyła w unijnym programie TACE.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum