Autor: Sławomir Buryła

profesor w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zajmuje się literaturą współczesną ( a zwłaszcza wojny i okupacji oraz Holocaustu), edytorstwem, od pewnego czasu również kulturą popularną. Jest autorem książek: Prawda mitu i literatury , Opisać Zagładę, Tematy (nie)opisane, oraz edytorem krytycznego wydania dwóch tomów prozy Tadeusza Borowskiego . Współredagował tomy zbiorowe: Wojna: doświadczenie i zapis (razem z P. Rodakiem), „… zimą bywa się pisarzem” (razem z A. Karpowicz i R. Siomą), Ślady obecności (razem z A. Molisak), Mody w kulturze i literaturze popularnej (razem z L. Gąsowską i D. Ossowską). Współautor i redaktor monografii Literatura polska wobec Zagłady (1939-1968) (razem z D. Krawczyńską i J. Leociakiem). Trzykrotny stypendysta Fundacji na rzecz nauki Polskiej (2000, 2002, 2006). 

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum