Autor: Magdalena Cuprjak

Pedagog; adiunkt w Katedrze Metodologii Badań Pedagogicznych na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W obszarze jej zainteresowań naukowych znajdują się przede wszystkim problemy związane z konstruowaniem tożsamości człowieka, wpisujące się w interdyscyplinarny dyskurs osadzony w kontekście kultury ponowoczesnej. Szczególnie dlań interesujące są procesy tożsamościowe okresu dorastania i wczesnej dorosłości opisywane z różnych perspektyw teoretycznych. W swoich pracach zajmuje się również problematyką metodologiczną dotyczącą założeń badawczych oraz realizacji badań w ramach dostępnych paradygmatów społecznych, podejmując dyskusję wokół „zwrotów paradygmatycznych” w naukach społeczno-humanistycznych.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum