Autor: Cezary Kardasz
ukończył historię, archiwistykę i zarządzanie dokumentacją współczesną na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Od 2007 roku jako doktorant na Wydziale Nauk Historycznych UMK przygotowuje rozprawę poświęconą rynkowi kredytowemu w miastach strefy bałtyckiej w późnym średniowieczu. Stypendysta m.in. DAAD, Instytutu Herdera i Fundacji Preussischer w Berlinie.


Dodano do koszyka:

Lorem ipsum