Autor: Julia Możdżeń
ukończyła studia etnologiczne i historyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2009 roku jest doktorantką na Wydziale Nauk Historycznych UMK. Autorka książki „Zjawiska demoniczne w późnośredniowiecznych Prusach. W świetle kroniki Szymona Grunaua” (2010). Stypendystka Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu oraz Instytutu Herdera w Marburgu.


Dodano do koszyka:

Lorem ipsum