Autor: Jacek Migasiński

(ur. w 1946 r.), profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Historii Filozofii Nowożytnej, specjalizuje się w historii filozofii nowożytnej i współczesnej, w szczególności francuskiej fenomenologii. Autor  książek: Merleau-Ponty (Warszawa 1995), W stronę metafizyki. Nowe tendencje metafizyczne w filozofii francuskiej połowy XX wieku (Wrocław 1997, wyd. 1), Filozofia nowożytna. Postacie – Idee – Problemy (Warszawa 2011), licznych artykułów i przekładów z języka francuskiego. Redaktor kilku prac zbiorowych.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum