Autor: Marcin Pawlak

Jest adiunktem w Zakładzie Historii Starożytnej Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zajmuje się dziejami tzw. późnego cesarstwa rzymskiego oraz historią Grecji w epoce hellenistycznej i rzymskiej. Jest autorem kilku monografii (Walka o władzę w Rzymie w latach 425–435, Toruń 2004; Aecjusz i barbarzyńcy, Kraków 2007, wyd. 2: Kraków 2008; Rzymski Peloponez. Greckie elity polityczne wobec cesarstwa, Kraków 2011) oraz współautorem podręcznika akademickiego (Starożytny Rzym, Warszawa 2008 i kolejne wydania). Opublikował także szereg artykułów naukowych w kraju i za granicą.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum