Autor: Bogdan Chmielewski

ukończył studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, uzyskał dyplom w 1970 r. Uczestnik 160 wystaw i imprez artystycznych. Autor 220 interdyscyplinarnych realizacji indywidualnych i zespołowych w Lucimiu w latach 1977-2013. Zajmuje się akcjami, działaniami plastycznymi i parateatralnymi, happeningiem, performance, instalacją, rysunkiem, żywymi obrazami, realizacjami tekstowymi. Członek "Grupy 111-Lucim". Profesor na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum