Autor: Izabela Jamorska

Geolog, hydrogeolog; od 2008 roku pracownik Wydziału Nauk o Ziemi w Katedrze Geologii i Hydrogeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na stanowisku asystenta. Ukończyła studia na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na specjalności hydrogeologia i geologia inżynierska. Naukowo zajmuje się dynamiką wód podziemnych oraz modelowaniem hydrogeologicznym na obszarze Niżu Polskiego.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum