Autor: Eugienia Tęgowska

Jest uznanym specjalistą z zakresu chronotoksykologii, toksykologii ogólnej i środowiskowej.


Od roku 1971 pracowała w zakładzie Fizjologii Zwierząt, a w roku 2005 utworzyła i od tego czasu nieprzerwanie pracuje jako kierownik Zakładu Toksykologii.


Przebieg Kariery akademickiej


1976 doktor nauk biologicznych


1992 doktor habilitowany nauk biologicznych


2006 profesor nauk biologicznych


Dorobek


Prof. dr hab. Eugenia Tęgowska jest autorką lub współautorką ponad 100 publikacji w tym większość opublikowana została w czasopismach o światowym zasięgu. Do habilitacji prace te związane były z problemami termoregulacji i snu ssaków, a w okresie późniejszym z toksykologią. Dorobek z ostatnich 5 lat oprócz ponad 30 doniesień obejmuje:


Prace przeglądowe  1. Tęgowska E., Wosińska A. 2011. The role of biological sciences in understanding the genesis and a new therapeutic approach to Alzheimer's disease. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 65, 73-92.

  2. Tęgowska E., Wosińska A. 2011. Environmental genesis of Alzheimer's disease: A proposed role of air pollution and insecticides in AD pathogenesis. Pestycydy/Pesticides 1-4, 51-57.


Oryginalne prace badawcze:  1. Maliszewska J., Tęgowska E. 2012. Capsaicin as an organophosphate synergist against Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say). Journal of Plant Protection Research 52 (1), 28-34.

  2. Olszewska J., Tęgowska E. 2011. Opposite effect of capsaicin and capsazepine on behavioral thermoregulation in insects. Journal of Comparative Physiology A 197, 1021-1026.

  3. Grajpel B., Katkowska M.J., Adamkiewicz B., Olszewska J., Tęgowska E. 2010. Udział jonów potasowych w spoczynkowej elektrogenezie w mięśniach mącznika młynarka (Tenebrio molitor L.) i ewentualne tego konsekwencje. Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych: od kanałów jonowych po sieci neuronalne. Praca zbiorowa pod redakcją Marii Stankiewicz, Wyd. UMK, Toruń, 152-162.

  4. Adamkiewicz B., Konopińska D., Kuczer M., Grajpel B., Katkowska M.J., Olszewska J., Tęgowska E. 2010. Wpływ syntetycznej proktoliny na czynność spontaniczną neuronów DUM ostatniego zwoju odwłokowego Periplaneta americana. Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych: od kanałów jonowych po sieci neuronalne. Praca zbiorowa pod redakcją Marii Stankiewicz, Wyd. UMK, Toruń, 163-172.

  5. Olszewska J., Adamkiewicz B., Tęgowska E. 2010. Wpływ kapsaicyny i insektycydów z grupy indenooksadiazyn na zjawiska bioelektryczne w błonach mięśniowych owadów. Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych: od kanałów jonowych po sieci neuronalne. Praca zbiorowa pod redakcją Marii Stankiewicz, Wyd. UMK, Toruń, 173-180.

  6. Katkowska M.J., Adamkiewicz B., Tęgowska E. 2010. Mechanizmy genezy potencjału spoczynkowego w mięśniach pośrednich lotu stonki ziemniaczanej Leptinotarsa decemlineata. Testowanie udziału jonów chlorkowych. Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych: od kanałów jonowych po sieci neuronalne. Praca zbiorowa pod redakcją Marii Stankiewicz, Wyd. UMK, Toruń, 181-196.

  7. Buszewski B., Welerowicz T., Tęgowska E., Krzemiński T.F. 2009. Determination of selected beta-receptor antagonists in biological sampes by solid-phase extraction with cholesterolic phase and LC/MS, Analytical and Bioanalytical Chemistry 393, 263-272.

  8. Adamkiewicz B., Grajpel B, Tegowska E., Wpływ kapsaicyny na czynność spontaniczną neuronów DUM oraz preferencje termiczne Periplaneta americana L., "Monografia Błony Biologiczne", pod red. Janina Gabrielska, Pawel Misiak, Drukarnia Oficyny Wydawniczej Politechniki Wroclawskiej, Wrocław 2008, 125-128 Pod redakcja prof. dr hab. Eugenii Pęgowskiej w tym roku został wydany Skrypt do Ćwiczeń z Toksykologii i Ekotoksykologii.  Wyd. naukowe UMK,  2013


Prof. dr hab. Eugenia Tęgowska występowała na licznych sympozjach w kraju i zagranicą.. Jest promotorem prac doktorskich, magisterskich i licencjackich w zakresie fizjologii i toksykologii, a także recenzentem licznych prac naukowych. Uczestniczyła w stażach krajowych i zagranicznych. Jest doświadczonym nauczycielem akademickim prowadzącym wykłady tak kierunkowe np. z „Toksykologii” dla studentów Ochrony Środowiska  i Biologii Medycznej „ Kliniczne i biologiczne uwarunkowania toksyczności” jak i ogólnouniwersyteckie „ Toksyczność dnia codziennego”. Jest recenzentem i  członkiem rad naukowych licznych wydawnictw naukowych.

Brak produktow.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum