Autor: Karol Podczaszyński(1790-1860) - architekt. W 1813 r. wstąpił na Uniwersytet Wileński. Studiował również w St. Petersburgu, a także w Paryżu. Wykłady z architektury na Uniwersytecie Wileńskim prowadził w latach 1816-1833. Poza pracą pedagogiczną był architektem, przedstawicielem klasycyzmu. Wiele publikował. Jedną z ważniejszych jego pozycji jest wielotomowe opracowanie pod tytułem "Początki architektury dla użytku młodzi akademickiej" wydane w kilku częściach w latach 1828-1857. Jako jeden z pierwszych zwrócił uwagę na właściwe kształcenie architektów w artykule pod tytułem "Uwagi nad trybem właściwym wykładania architektury po szkołach głównych".  

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum