Autor: Mieczysław Bielski

ur. w 1943 r. w Porzeczu (obecnie na Białorusi). Studia historyczne ukończył na Uniwersytecie Warszawskim, stopień dr nauk humanistycznych uzyskał na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (1983 r.). Odbył kilka staży naukowych, krajowych i zagranicznych (w Wojskowym Instytucie Historycznym w Warszawie, w Instytucie i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, na Uniwersytecie w Sankt Petersburgu). Pracował m. in. na Wydziale Humanistycznym WSP w Bydgoszczy (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego), Wydziale Historycznym UMK w Toruniu. W latach 1990-1998 kurator oświaty w Toruniu. Był jednym z inicjatorów powstania Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu. W latach 1998-2007 dyrektor Zespołu Szkół przy Ambasadzie RP w Sofii. Wybrane publikacje książkowe: "Grupa Operacyjna „Piotrków” 1939" (1991); „Bitwy na Pomorzu (1109-1945)”, współautorstwo (1993), „Generałowie Odrodzonej Rzeczypospolitej” 1995, 1996, „Gen. bryg. Adolf Mikołaj Waraksiewicz (1881-1960)” (1997), „Dr Józef Wybicki pierwszy Starosta Krajowy Pomorza” (1997), „Wabcz. Zespół dworsko-parkowy”, współautorstwo (1998), „Vladislav III Varnencik na Bałkanite (1443-1444)”, prev. ot polski Ina Mihajlova (2006), „Władysław Warneńczyk na Bałkanach (1443-1444). Dwie wyprawy” (2009).

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum