Autor: Miłosz Kłobukowski


doktorant w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; absolwent filologii polskiej ze specjalnością kulturoznawczą i specjalizacją filmoznawczą w uczelni macierzystej (tytuł najlepszego absolwenta Wydziału Filologicznego UMK w 2009 roku); laureat Nagrody im. Czesława Zgorzelskiego w 2010 roku. Przygotowuje pracę doktorską poświęconą mitowi prometejskiemu w perspektywie komparatystycznej; autor licznych artykułów z zakresu literaturoznawstwa, filmoznawstwa, pogranicza literatury i filmu, kultury popularnej, publikował m.in. w „Kwartalniku Filmowym" i „Przeglądzie Humanistycznym". Zainteresowania badawcze skupiają się wokół literatury romantyzmu, twórczości literackiej i filmowej Tadeusza Konwickiego, problematyki obecności mitu w kulturze wysokiej, popularnej i w badaniach literackich, antropologicznych i kulturowych teorii literatury i kina (zwłaszcza problem mitu i rytuału), kina polskiego i amerykańskiego (zwłaszcza Kino Nowej Przygody), psychoanalizy i jej różnych nurtów (od Freuda i Junga po Lacana i Žižka), antropologii kultury. Miłośnik poezji, „niepróżnującego próżnowania" na łonie natury, spacerów nadmorskich, muzyki filmowej i czarnej kawy. 

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum