Autor: Waldemar Glabiszewski

Adiunkt w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył Podyplomowe Studia Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Podyplomowe Studia Ubezpieczeń Gospodarczych w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, a następnie studia doktoranckie na WNEiZ UMK. Przez wiele lat pełnił funkcje menedżerskie w strukturach sprzedażowych korporacji finansowych. Uczestniczył w roli konsultanta w kilku projektach realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy doradcze w zakresie zarządzania. Realizował projekty naukowo-badawcze i konsultingowo-szkoleniowe zamawiane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Komisję Europejską, a także organizacje komercyjne i władze lokalne. Odbył staż zawodowy w Stanach Zjednoczonych oraz staże naukowe w Wielkiej Brytanii i na Litwie. Jest członkiem European Academy of Management (EURAM) oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. W jego dorobku znajduje się kilkadziesiąt publikacji naukowych. Główny obszar jego naukowych zainteresowań stanowi problematyka budowania innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum