Autor: Karol Karp

doktor nauk humanistycznych (2011), specjalność: literaturoznawstwo włoskie, adiunkt w Katedrze Italianistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zainteresowania badawcze koncentrują się na literaturze włoskiej XX oraz XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Luigiego Pirandella (1867-1936), określanego często mianem ojca współczesnej dramaturgii europejskiej, oraz autorów reprezentujących tak zwaną włoską literaturę migracyjną. Uczestnik konferencji międzynarodowych zorganizowanych między innymi przez Uniwersytet w Oksfordzie (2012) i Salzburgu (2012).

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum