Autor: Małgorzata Banasiak

pedagog i psycholog, absolwentka Wydziału Humanistycznego UMK oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2008 roku adiunkt w  Katedrze Psychologii na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu. W 2010 roku otrzymała prestiżowe stypendium EERA dla młodych naukowców za badania prowadzone do pracy doktorskiej. Zaprezentowała także wyniki badań na konferencji ECER w Helsinkach. Naukowo zajmuje się współpracą rodziny i szkoły, kształceniem nauczycieli, teorią szkoły. W związku z zainteresowaniami badawczymi regularnie uczestniczy w międzynarodowych konferencjach naukowych ERNAPE. W 2011 i 2012 roku uczestniczyła w konferencji ICERII w Madrycie, gdzie prezentowała wyniki swoich badań. 

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum