Autor: Justyna Maliszewska-Nienartowicz

Profesor nauk prawnych (specjalność: prawo europejskie), kierownik Katedry Studiów Europejskich na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK. Trzykrotnie przebywała na stypendiach zagranicznych (Utrecht, Hull, Oxford). Uczestniczyła w wielu konferencjach, w tym kilkunastu o międzynarodowym charakterze (m.in. w Budapeszcie, Brukseli, Strasburgu, Birmingham, Rzymie, Otzenhausen). Wielokrotnie była nagradzana nagrodami oraz wyróżnieniami Rektora UMK za osiągnięcia w dziedzinie naukowo-badawczej. Otrzymywała również stypendium dla młodych naukowców z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w latach 2005–2006. Jest członkiem Kolegium Redakcyjnego Europejskiego Przeglądu Sądowego oraz Rady Naukowej Anti-Discrimination Law Review. Autorka ponad 120 publikacji z zakresu prawa europejskiego oraz ekspertyz dla UKIE, Komisji Europejskiej i Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum