Autor: Marcin Kilanowski

Adiunkt na Wydziale Praw i Administracji UMK. Absolwent filozofii i prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu w Utrechcie i Uniwersytetu Harvarda (Harvard Law School). W trakcie swych studiów i po ich ukończeniu prowadził badania w Instytucie Johna Kennedy’ego na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie, Instytucie Badań Społecznych Uniwersytetu Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem, na Uniwersytecie w Oxfordzie, a także Uniwersytecie Harvarda i Sciences Po w Paryżu dzięki stypendiom i grantom przyznanym przez Komisję Badań Naukowych, Fundację Kościuszkowską, Komisję Europejską, Uniwersytet Harvarda i rząd francuski. Został dwukrotnym laureatem stypendiów START dla młodych naukowców Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, jak i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w trakcie studiów prawniczych. Jego badania skupiają się na rozwoju demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, państwa prawa i ochronie praw człowieka poprzez zredefiniowanie podziału na to, co prywatne i publiczne na płaszczyźnie filozoficznej oraz prawnej. Autor książki Ku wolności jako odpowiedzialności. Dewey, Rorty, Habermas o nowej jakości w demokracji (wydanie polskie: Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013, wydanie angielskie: SUNY Press, New York 2018) i kilkudziesięciu artykułów naukowych publikowanych w kraju i za granicą.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum