Autor: Bartłomiej Michalak

doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Adiunkt na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych oraz członek zespołu badawczego w Centrum Studiów Wyborczych UMK. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół systemów wyborczych i prawa wyborczego oraz partii i systemów partyjnych. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych (w tym kilku książek oraz opracowań eksperckich) na ten temat m.in.: Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych (Warszawa 2013); Partie polityczne i systemy partyjne. Zarys wykładu (Warszawa 2010). 

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum