Autor: Wioletta Kwiatkowska

Absolwentka pedagogiki UMK, adiunkt w Katedrze Dydaktyki i Mediów w Edukacji Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK, badaczka zajmująca się od ponad dziesięciu lat dydaktyką kształcenia on-line. Autorka książki Wykład w kształceniu na odległość, Toruń 2011; Aktywność uczących się w przestrzeni Internetu, Toruń 2014 (współautorka) oraz redaktorka i współredaktorka m. in. takich publikacji jak: W kręgu edukacji informatycznej i medialnej: studia ofiarowane prof. Bronisławowi Siemienieckiemu z okazji 60. rocznicy urodzin, 40- lecia pracy naukowej i 20-lecia powstania Toruńskiego Ośrodka Badań nad Edukacją Informatyczną i Medialną, Toruń 2010; Edukacja czytelnicza i medialna: skrypt dydaktyczny dla nauczycieli studiów podyplomowych, Toruń 2008. Zainteresowania naukowe, badawcze i dydaktyczne skupia na problematyce edukacji on-line, w szczególności na wyzwaniach, potrzebach, doświadczeniach uczących się i nauczycieli w internetowej klasie, projektowania kursów e-learningowych oraz jakości kształcenia on-line. Rozważania na te tematy zawarła w licznych artykułach opublikowanych w pismach naukowych. Uczestniczyła w międzynarodowych i krajowych projektach badawczych i dydaktycznych dotyczących zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnych w edukacji. Członek Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum