Autor: Agnieszka Markuszewska

Doktor nauk humanistycznych, pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, redaktor oraz koordynator projektów edytorskich (w tym m.in. serii Fundacji na rzecz Nauki Polskiej) w Wydawnictwie Naukowym UMK. Autorka kilkunastu artykułów poświęconych dziewiętnastowiecznej epistolografii i problematyce tekstologiczno-edytorskiej drukowanych w czasopismach naukowych i książkach zbiorowych. W ramach nowego wydania Dzieł zebranych Zygmunta Krasińskiego opracowała tomy Małe formy narracyjne (razem z D. Kulczycką) i Proza poetycka (dwie części) oraz jako suplement do tej edycji tom korespondencji literackiej. Współzałożycielka i redaktor naczelna czasopisma filologicznego „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie”. Stypendystka Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum